Drewniane

print

Drewno jest materiałem naturalnym, wrażliwym na działanie temperatury i wilgoci. W wielu krajach występują duże różnice między warunkami w zimie i w lecie, co powoduje duże zmiany wilgotności w pomieszczeniu, a w efekcie pęcznienie lub kurczenie drewna. Jeżeli zmiany warunków są szczególnie duże, wówczas drewniane podłogi mogą ulec deformacjom. Konstrukcja podłóg Tarkett sprawia, że efekt ten został zmarginalizowany.

Współczynnik wilgotności zależy od wilgotności otoczenia, która z kolei zależy od temperatury. Aby poprawić stabilność drewnianych podłóg, najpierw suszy się drewno w celu osiągnięcia optymalnego poziomu jego wilgotności. Aby zmniejszyć do minimum naturalne ruchy drewna, podłogi drewniane firmy Tarkett zbudowane są z trzech warstw przeciwdziałających niestabilności podłogi. Stosując pionowe położenie słojów przyrostu rocznego w warstwie środkowej i zmieniając naprzemiennie kierunek włókien we wszystkich trzech warstwach, skutecznie przeciwdziałamy ruchom drewna, co pozwala uzyskać bardzo stabilną deskę. Stosowany przez Tarkett silny system łączenia bez użycia kleju pozwala ściśle łączyć deski i zapobiega powstawaniu szczelin między nimi.